Αφετηρία / Slide show / Στη Βουλή η πρόταση του Ινστιτούτου για τις αλλαγές στο Λύκειο

Στη Βουλή η πρόταση του Ινστιτούτου για τις αλλαγές στο Λύκειο

Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής προς διαβούλευση κατατέθηκε η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις αλλαγές στο Λύκειο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου, στόχος των αλλαγών είναι να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και η εκπαιδευτική διαδικασία να πάψει να συνδέεται με τη ρουτίνα, τον καταναγκασμό, την έλλειψη νοήματος. Επίσης, να περιοριστεί το φαινόμενο της εξωσχολικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης, με την αποσύνδεση του Λυκείου από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρεται στην πρόταση του Ινστιτούτου, γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν μεμονωμένα αντικείμενα με ευρύτερες ενότητες, με παράλληλη ενίσχυσή τους με διδασκαλία σε δίωρες ενότητες (90 διδακτικά λεπτά) και αλλαγή περιεχομένων, υλικών, μεθόδων. Επίσης, προωθούνται εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών, αλλά και αλλαγή προσέγγισης στο τι ελέγχεται διά των εξετάσεων, ιδίως των πανελλαδικών.

Τι προσδοκάται

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των περιεχομένων και των πρακτικών του δημόσιου σχολείου, μέσω της αποκάλυψης και αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών, και την επανασημασιοδότηση της δημόσιας παιδείας ως αξίας θετικής και ως πεδίου που προάγει πραγματικά τους στόχους και τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται προς όφελος μιας δημοκρατικής πολιτείας.

Όπως εκτιμάται στην έκθεση, θα ενισχυθεί η σύνδεσηςμεταξύ σχολείου και κοινωνίας με όφελος κοινωνικό και οικονομικό από την παροχή συνθηκών δημιουργικής εργασίας στους εκπαιδευτικούς και την άμβλυνση των μορφωτικών ανισοτήτων.

Κοινός κορμός ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Κεντρικό χαρακτηριστικό της πρότασης αποτελεί η δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού, με κοινό κορμό στην Α’ τάξη των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και σταδιακή οργάνωση των Β’ και Γ’ τάξεων στη λογική επιλογών που εξασφαλίζουν πλάι στην επιστημονική και την τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση ως ισότιμες.

Ιδιαίτερο γνώρισμα της πρότασης αποτελεί η έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που μπορούν να δοκιμάσουν τις κλίσεις τους στη Β’ Λυκείου και να συνδιαμορφώσουν, βάσει επιλογών, το πρόγραμμά τους στην Γ’ Λυκείου προσανατολιζόμενοι στο πώς και σε τι θέλουν να συνεχίσουν.

Για τις ανάγκες ενός τέτοιου Λυκείου τα μαθήματα διδάσκονται όχι μόνο εντός ευρύτερων επιστημονικών ενοτήτων αλλά και αφιερώνονται σε καθένα από αυτά περισσότερες ώρες (για τη Γ’ προτείνονται εξάωρα μαθήματα), ώστε να μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι ουσιαστική και σε βάθος, πράγμα που εκτιμάται πως θα περιορίσει και τη ζήτηση φροντιστηριακής βοήθειας.

Επίσης, εισάγεται η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε συλλογικές δημιουργικές δραστηριότητες (που θα μπορούσαν να συνδέονται και με τις δράσεις των μαθητικών κοινοτήτων, που πρέπει να ανανεωθούν ως θεσμός) και η εκπόνηση εκτενέστερων ερευνητικών εργασιών.

Α’ τάξη Λυκείου

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Α’ τάξης του Λυκείου αντανακλά τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου όσο και αυτής του Τεχνικού-Επαγγελματικού.

Οι μαθητές θα μπορούν να εξοικειωθούν με τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκπαίδευσης και να επιλέξουν την εκπαιδευτική πορεία που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς.

Στόχος, η αναβάθμιση της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η ανάδειξή της ως ισότιμου πυλώνα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε το Λύκειο να συνεισφέρει στην επί ίσοις όροις προώθηση ποικίλων μορφών γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην προσφορά ποικίλων δυνατοτήτων για τους μαθητές, στην καλλιέργεια πολλαπλών εκδοχών μάθησης και γνωστικών ενδιαφερόντων.

Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου

Ανασχεδιάζονται και οι δύο αυτές τάξεις.

Στον ανασχεδιασμό των δύο αυτών τάξεων βρίσκεται η αιχμή της πρότασης.

Η κεντρική λογική της πρότασης είναι να διατηρηθεί ο «πολυδιάστατος» χαρακτήρας της γνώσης που αναπτύχθηκε στην Α’ Λυκείου, με την προσφορά επιλογών μαθημάτων ή ενοτήτων μαθημάτων όλων των γνωστικών, επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να δοκιμάσουν τις κλίσεις τους και να επενδύσουν τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Επίσης, στόχος είναι να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων, ώστε να είναι δυνατή η εμβάθυνση, η συστηματική και αποτελεσματική διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών ανάλογα με τις δυσκολίες τους και να προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θεωρήθηκε σωστό στη Β’ Λυκείου να παραμείνει ένας ισχυρός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων που θα παρέχει ένα κρίσιμο φάσμα γνώσεων, πριν οι μαθητές προβούν στην καταλληλότερη γι’ αυτούς επιλογή στη Γ’ Λυκείου πιο συγκεκριμένης επιστημονικής κατεύθυνσης.

Στη Γ’ Λυκείου, η κεντρική λογική είναι η ύπαρξη μιας ενότητας επιλογών που δίνει δυνατότητα προσανατολισμού, σε συνδυασμό με μία ελεύθερη επιλογή εκτός «ειδίκευσης». Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, θα παίζουν όλα ρόλο στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ θα είναι έντονη η παρουσία των μαθημάτων συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

Με τον τρόπο αυτό, θα διαμορφωθεί το Πρόγραμμα Σπουδών με τέτοιο τρόπο ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να υπαχθούν στις ευρύτερες επιστημονικές τους περιοχές και να διδάσκονται εντός ενοποιημένων πεδίων, ώστε να καλλιεργείται η κριτική σκέψη και να αναπτύσσουν οι μαθητές αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες.

Επίσης, θα μελετηθεί συστηματικά η δομή του ΕΠΑΛ, το οποίο οδηγεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του σε ισότιμο τίτλο λυκείου αλλά και σε επαγγελματικά δικαιώματα.

Το Απολυτήριο

Όσον αφορά το απολυτήριο του Λυκείου, στόχος είναι να αναβαθμιστεί και να καταστεί απολυτήριο «με κύρος και νόημα θα καλλιεργήσει στην κοινωνία εκείνη την κουλτούρα που σε βάθος χρόνου θα επιτρέψει στο σχολείο να αποκτήσει σταδιακά ουσιαστική εκπαιδευτική και διδακτική ισχύ».

Πηγή: efsyn.gr

About Trevor

Δείτε επίσης

Μοσκοβισί: Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες για να περάσει η Ελλάδα στη μεταμνημονιακή εποχή

Την οδό που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα προκειμένου να περάσει στη μεταμνημονιακή εποχή ...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *