Αφετηρία / Απόπειρες Φωτός (σελίδα 2)

Απόπειρες Φωτός

Ζήτημα Πένθους

-Ο ήλιος δεν έχει ακόμα πεθάνει-                                                                                   (J.Derrida)   Ο Sigmund Freud ορίζει το πένθος ως αντίδραση στην απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου ή μιας αφηρημένης έννοιας όπως  της πατρίδας, της ελευθερίας, ενός ιδανικού.  Ο θάνατος για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ιερός, ήταν η λύτρωση της ανθρώπινης ψυχής και αντιμετωπιζόταν με διάφορες τελετουργίες. Κατ’αντιστοιχία, η κουλτούρα των Σαμουράι ήταν θεμελιωμένη ...

Περισσότερα »